CONDITIEBEWAKING
Conditiebewaking door middel van trillinganalyse voorzien van concrete rapportage en advies zodat u desgewenst actie kunt ondernemen.

Conditiebewaking is het nameten van machine­parameters om daaruit informatie te halen over onderdelen die potentieel storingen kunnen veroorzaken. Door deze metingen uit te voeren en te evalueren krijgt u informatie over de noodzaak om al dan niet revisies uit te voeren. 
Met behulp van trendmatige opvolging en spectrum-analyse bewaken wij het machinepark zodat de beschikbaarheid van productiemachines wordt verhoogt.

De meetresultaten worden getoetst aan de relevante ISO / DIN / VDI of API normen, waarbij elk type machine wordt beoordeeld met de juiste alarmwaarde. Bij normafwijkingen biedt trillingsanalyse een geavanceerde 'trouble-shooting', uitsluitsel over de foutoorzaak. Bevindingen, conclusie en advies ontvangt u in een overzichtelijk en duidelijk rapport met prioriteitenlijst. Alle gegevens zijn tevens beschikbaar in digitaal formaat.

Conditiebewaking verhoogt:

  • De levensduur van kritische onderdelen (lagers);
  • De productiviteit van machines;
  • Het veiligheidsaspect van installaties.

Conditiebewaking leidt tot:

  • Effectievere planning van onderhoudsteams;
  • Reductie van herstellings- en productiekosten;
  • Kwaliteitstoename van het eindproduct;
  • Efficiëntieverhoging van het productiebedrijf;
  • Vermindering van milieu-impact (geluid, emissie, lek).